Aflastnings- og vågetjenesten
i Randers

Et tilbud til pårørende, der passer alvorligt syge og døende i hjemmet

 
Aflastningstjenesten

Aflastning - for hvem?


 

Igennem Aflastningstjenesten kan vi tilbyde at støtte og aflaste pårørende, der passer langvarigt syge eller døende hjemme.
Pårørende er en uvurderlig støtte for syge mennesker. Aflastningstjenesten giver den pårørende mulighed for at kunne koble fra nogle timer.


Aflastning - Hvor?

Tilbudet gælder hjem i Randers Kommune og er et supplement til den støtte, det offentlige hjælpesystem tilbyder. Vi udfører altså ikke egentlige plejeopgaver.


Hvor ofte?

Vi tilbyder aflastning i hjemmet efter aftale - som regel 3 timer ad gangen én gang om ugen.


Tilbudet er gratis

Arbejdet støttes af Randers Kommune, samt af frivillige bidrag. Aflastningstjenestens kontonr. 9332 - 000 044 8648


Hvem er aflastnings-
personer?

De frivillige medarbejdere er modne og motiverede mennesker, som regel personer, der har arbejdet inden for sundhedssektoren.
De har tavshedspligt omkring alle personlige oplysninger, som de bliver gjort bekendt med.


Aflastningstjenesten i
Randers

er et samarbejde mellem sogne i Randers Kommune og Randers Menighedspleje


Vi tilbyder

- at være til stede på hjemmets betingelser
- at støtte og lytte
- at være hos den syge


Hvem kan kontakte
Aflastningstjenesten?

Familien, den syge selv, venner, hjemmeplejen, praktiserende læger, præster, hospitaler, alle - efter en aftale med hjemmet.


Vågetjenesten

Vågetjenesten - for hvem?
 

Vågetjenesten er et tilbud, som har til formål at yde støtte til døende og samtidig aflaste den pårørende. Ordningen skal ses som en støtte og et supplement til og i samarbejde med den professionelle hjælp.


Hvor ofte kan der ydes hjælp?
 

Hjælpen kan ydes i alle døgnets timer – og som regel 3 – 4 timer ad gangen og maximalt i 3 døgn. Hjælpen tilbydes borgere i Randers kommune.


Opgaver?


 

Vågetjenesten ydes af modne og motiverede frivillige, som arbejder under tavshedspligt. Den frivillige er til stede og i nærvær med den døende, men der ydes ikke hjælp til plejeopgaver.

Tilbud om aflastning eller vågetjeneste er gratis for brugerne.


 

Ordningerne støttes af Randers kommune og sogne i Randers samt frivillige bidrag.

Yderligere oplysninger om Aflastnings- og vågetjenesten, samt aftaler om besøg, kan fås ved henvendelse til kontaktperson:
 

Uffe Hansen
Anne-Lise V. Andersen

Træffetid bedst mandag og onsdag kl. 8 -  9 på tlf: 86 42 52 04E-mail: Aflastningstjenesten i Randers   Hjemmeside: www.aflaster.dk